36,18,0,100,2
350,600,60,0,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
ll
jhhjh
kk
g
vty
g
ccvv
ssr